San Marcellus iċ-Ċenturjum, martri, tielet seklu


Għeluq snin l-Imperatur Maximian Herculeus, fis-sena 298, kien iċċelebrat b’festi solenni mhux tas-soltu.  Marcellus, ċenturjun nisrani u kaptan fil-leġjun ta’ Trajanu, dak iż-żmien kien stazzjonat fi Spanja.  Biex ma jniġġisx lilu nnifsu b’dawk l-affarijiet mistkerrħa kontra r-reliġjon, ħalla r-riġment tiegħu, filwaqt li stqarr li huwa kien suldat ta’ Ġesù Kristu, is-Sultan etern.  Huwa kien mill-ewwel kien mitfugħ il-ħabs.

Meta ntemmu l-festi, Marcellus inġab quddiem l-imħallef, u wara li stqarr il-fidi tiegħu, ntbagħat taħt  għassa stretta għand Aurelian Agricolaus, li kien il-vigarju tal-prefett tal-praetorium, u dan qatagħhielu għal mewt.  Marcellus kien mill-ewwel meħud biex ikun maqtul, u qatgħulu rasu fit-30 ta’ Ottubru.

Cassian, li kien is-segretarju tan-nutar tal-qorti, ma riedx jikteb is-sentenza li ngħatat kontra l-martri, għaliex ma kenitx ġusta.  Huwa ttieħed malajr fil-ħabs, qatgħulu rasu, xi xahar wara, fit-3 ta’ Diċembru.No comments:

Post a Comment